Posebna alkimija pristnosti in lepote

Hebes Uti Roribus

Laboratori Hur se ukvarja s človekom kot celoto: koža je končna meja med nami in zunanjim svetom, ki sporoča kaj smo in kako živimo.